Loại bỏ Win32/Trojan.Ransom.4ca virus phát hiện

Win32/Trojan.Ransom.4CA là một phát hiện heuristic cho một số các giải pháp chống vi-rút. Nếu bạn chống virus phát hiện vi rút Win32/Trojan.Ransom.4ca có thể máy tính của bạn bị nhiễm phần mềm độc hại hơn. Malware là một thuật ngữ chung dùng để chỉ bất kỳ chương trình phần mềm cố tình tạo ra để thực hiện một hành động chưa được ủy quyền và thường có hại.

Since the Win32/Trojan.Ransom.4ca is a general detection it is possible you picked it up at a compromised (hack) trang web hoặc bằng cách tải về một tập tin độc hại. Tuy nhiên bạn cần phải kiểm tra máy tính của bạn, nó có thể có phần mềm độc hại trái mà không được phát hiện. lập trình phần mềm độc hại lều để sử dụng một tá các phương pháp để ngăn chặn sự phát hiện của bất kỳ giải pháp chống virus.

Đọc thêm…

Loại bỏ Ransom.VenusLocker.Generic virus phát hiện

Ransom.VenusLocker.Generic là một phát hiện heuristic cho một số các giải pháp chống vi-rút. Nếu bạn chống virus phát hiện vi rút Ransom.VenusLocker.Generic có thể máy tính của bạn bị nhiễm phần mềm độc hại hơn. Malware là một thuật ngữ chung dùng để chỉ bất kỳ chương trình phần mềm cố tình tạo ra để thực hiện một hành động chưa được ủy quyền và thường có hại.

Since the Ransom.VenusLocker.Generic is a general detection it is possible you picked it up at a compromised (hack) trang web hoặc bằng cách tải về một tập tin độc hại. Tuy nhiên bạn cần phải kiểm tra máy tính của bạn, nó có thể có phần mềm độc hại trái mà không được phát hiện. lập trình phần mềm độc hại lều để sử dụng một tá các phương pháp để ngăn chặn sự phát hiện của bất kỳ giải pháp chống virus.

Đọc thêm…

Loại bỏ MSIL:Tiền chuộc-S [Trj] phát hiện virus

MSIL:Tiền chuộc-S [Trj] là một phát hiện heuristic cho một số giải pháp chống virus. Nếu bạn chống virus phát hiện MSIL:Tiền chuộc-S [Trj] Virus có thể máy tính của bạn bị nhiễm phần mềm độc hại hơn. Malware là một thuật ngữ chung dùng để chỉ bất kỳ chương trình phần mềm cố tình tạo ra để thực hiện một hành động chưa được ủy quyền và thường có hại.

Since the MSIL:Tiền chuộc-S [Trj] là một phát hiện nói chung có thể bạn nhặt nó lên tại một thỏa hiệp (hack) trang web hoặc bằng cách tải về một tập tin độc hại. Tuy nhiên bạn cần phải kiểm tra máy tính của bạn, nó có thể có phần mềm độc hại trái mà không được phát hiện. lập trình phần mềm độc hại lều để sử dụng một tá các phương pháp để ngăn chặn sự phát hiện của bất kỳ giải pháp chống virus.

Đọc thêm…