How to Remove AwesomeHP (Get Rid of AwesomeHP) hijacker

remove awesomehp virusAwesomeHP.com is a browser hijacker also known as a Potentially Unwanted Program as it changes your default homepage and search engine to AwesomeHP.com. Tránh con không phải là luôn luôn một nhiệm vụ dễ dàng, tên không tặc trình duyệt này thường được đóng gói bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí và được cung cấp trong quá trình cài đặt phần mềm VN. Phần mềm từ CNET Download.com có thể chứa phần mềm bổ sung. Vì vậy, lưu ý khi bạn cài đặt phần mềm vào máy tính của bạn và đọc kỹ các điều khoản của thỏa thuận trong quá trình cài đặt. Chuột con, Phần mềm quảng cáo hoặc trình duyệt không tặc thường được đi kèm với phần mềm. Phần mềm này không phải là luôn luôn nguy hiểm và đôi khi có thể được cung cấp là tiện dụng phần mềm hoặc trình duyệt nâng cao phần mềm.

Phần thú vị của trình duyệt không tặc này là họ có thể cài đặt các phần mềm để bảo vệ mình chống lại việc thay đổi trang chủ mặc định vào một trang chủ. Tìm bảo vệ từ Conduit là phần mềm giám sát trình duyệt cho bất kỳ thay đổi, Nếu bất cứ điều gì thay đổi trong trình duyệt nó thông báo cho bạn với một câu hỏi nếu bạn thực sự muốn thay đổi trang chủ hoặc giữ hiện tại của bạn một. Điều này có vẻ như là một điều tốt, nhưng chỉ một cách khó chịu để giữ của công cụ tìm kiếm như là trang chủ mặc định và mặc định công cụ tìm kiếm để có được lưu lượng truy cập web và doanh thu bằng cách thúc đẩy trong văn bản quảng cáo. Quá xấu Hijacker trình duyệt này không phát hiện thấy phần mềm chống virus như họ “Chuột con” Chương trình không mong muốn tiềm tàng, và bạn có thể muốn chúng ? Tôi don ’ t nghĩ rằng bạn muốn họ, Vì vậy hãy thực hiện theo chúng tôi hướng dẫn loại bỏ để có được thoát khỏi nó. Sau đó cài đặt phần mềm miễn phí như MalwareBytes Anti-Malware để loại bỏ và bảo vệ máy tính của bạn từ PUPs.

Đọc thêm…